Tomter

Tomter på Saltviks Camping

Vi har ett antal tomter som det är möjligt att förboka plats på. Dessa tomter är på 120 kvadrat och har el- och antennanslutning. Dessa tomter är rödmarkerade på kartan. Det finns även några bokningsbara platser med vatten/avlopp, dessa är gröna på kartan. Har ni en husvagn som är längre än 8 meter, kontakta oss på info@saltvikscamping.se

Utöver de bokningsbara tomterna så har vi även ett antal drop-in platser.

Boka tomt nu